We're sorry but the platform doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
Cách sử dụng 360 Proxy và MoreLogin | MoreLogin Blog
Cách sử dụng 360 Proxy và MoreLogin
Đặc trưng  /  Blog  /  Hợp tác tài nguyên  /  Cách sử dụng 360 Proxy và MoreLogin
Cách sử dụng 360 Proxy và MoreLogin

Cách sử dụng 360 Proxy và MoreLogin

2023-04-23 19:14:00MoreLogin
Bạn muốn biết cách tích hợp proxy 360 để phát triển doanh nghiệp của mình? Đây là hướng dẫn với các bước chi tiết mà bạn có thể học hỏi từ。

360 proxy là proxy dân cư rẻ nhất trên thế giới, cung cấp ip dân cư ở hơn 190 quốc gia và khu vực, tài nguyên IP phong phú, hơn 80 triệu IP dân cư.

360Proxy Hỗ trợ các loại proxy sau:

(Tính phí theo số IP sử dụng, không tính phí rút tiền.)

Proxy dân cư:

1. Lên đến 12 giờ trực tuyến.

2. Hỗ trợ đa luồng.

3.190+ Tài nguyên quốc gia.

4.HTTP/SOCKS5.

Proxy dân cư tĩnh:

1. Có giá trị đến 30 ngày.

2. Hỗ trợ đa luồng.

3.HTTP/SOCKS5.


Sử dụng 360Proxy với Morelogin, quá trình này thực sự đơn giản.

1. Điều đầu tiên bạn cần trong trang web 360 proxy là đăng ký một tài khoản, sau đó tải xuống ứng dụng khách và đăng nhập.

2. Mở ứng dụng khách và chọn ProxyList. Lọc quốc gia/tiểu bang/thành phố và nhấp vào "Tìm kiếm" để nhận danh sách địa chỉ IP trong khu vực mục tiêu.

Bạn cũng có thể tìm kiếm mã zip của thành phố mục tiêu hoặc phân đoạn IP mục tiêu một cách nhanh chóng.

70.png

3. Trên trang ProxyList, nhấp chuột phải để đặt cổng cục bộ.71.png

4. Nhấp vào PortForwardList để sao chép địa chỉ IP cục bộ và cổng.72.png

5. Mở ứng dụng khách MoreLogin và chọn cài đặt proxy.73.png

6. Nhấp vào nút kiểm tra proxy. Proxy kiểm tra được kết nối thành công.74.png

Bị cấm bởi Dolphin Anty? MoreLogin mang đến khả năng bảo mật và khả năng không bị phát hiện vô song
Trước đây
Hướng dẫn tích hợp của LunaProxy và MoreLogin
Tiếp theo