We're sorry but the platform doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
Làm việc với nhóm | MoreLogin Blog
Làm việc với nhóm
Đặc trưng  /  Blog  /  Tình hình ứng dụng  /  Làm việc với nhóm
Làm việc với nhóm

Làm việc với nhóm

2023-05-19 20:59:07Emily Chen
Các nhóm trong MoreLogin cho phép bạn thêm và quản lý nhiều người dùng liên kết với bạn hoặc làm việc thay mặt cho bạn.

Các nhóm trong MoreLogin cho phép bạn thêm và quản lý nhiều người dùng liên kết với bạn hoặc làm việc thay mặt cho bạn. Phần này là hữu ích nhất khi bạn là một nhà tiếp thị kỹ thuật số và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ và nhiệm vụ của bạn bao gồm xử lý một số tài khoản truyền thông xã hội hoặc thương mại điện tử cho nhiều khách hàng.

Việc thêm thành viên mới vào nhóm MoreLogin của bạn rất đơn giản, quy trình này được hướng dẫn như sau:

  • Khởi chạy ứng dụng MoreLogin (sử dụng PC Windows 11 làm ví dụ ở đây)

  • Chuyển từ thanh điều hướng bên trái sang phần nhóm

  • Nhấp vào nút [Thêm thành viên] ở góc trên bên phải của giao diện working-with-team-3.jpg

  • Trong trường hộp thư đăng nhập của hộp thành viên mời, nhập địa chỉ email của thành viên bạn muốn mời

  • Lưu ý: Không bao gồm bất kỳ ký tự đặc biệt nào trong email. Ví dụ, nếu địa chỉ email của bạn là abc.def@gmail.com, bạn phải viết abcdef@gmail.com vì MoreLogin không chấp nhận định dạng trước đó.

  • Đảm bảo rằng tùy chọn thành viên bình thường đã được chọn trong danh sách vai trò thành viên

  • Thêm nickname của người được mời vào trường nickname

  • Nhấp vào OKworking-with-team-2.jpg

    Lưu ý thông báo xác nhận lời mời xuất hiện ở góc trên bên phảiworking-with-team-3.jpg

Sau khi nhấn Xác nhận thông báo xác nhận lời mời xuất hiện ở góc trên bên phải, bạn phải liên hệ với người được mời (qua điện thoại hoặc tin nhắn), yêu cầu họ chấp nhận lời mời và làm theo các bước hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình tham gia.


Tài khoản & Đăng ký
Trước đây
Quản lý nhiều tài khoản liên kết hiệu quả
Tiếp theo
MoreLogin Dùng thử miễn phí

Trình duyệt chống phát hiện để quản lý nhiều tài khoản trên Tất cả nền tảng. Quản lý tài khoản một cách an toàn để tránh bị phát hiện hoặc chặn

Dùng thử miễn phí
Danh mục của trang này