We're sorry but the platform doesn't work properly without JavaScript enabled. Please enable it to continue.
Cách sử dụng IPHTML trong More Login | MoreLogin Blog
Cách sử dụng IPHTML trong More Login
Đặc trưng  /  Blog  /  Hợp tác tài nguyên  /  Cách sử dụng IPHTML trong More Login
Cách sử dụng IPHTML trong More Login

Cách sử dụng IPHTML trong More Login

2023-04-13 20:05:00MoreLogin
Sử dụng IPHTML trong More Login

IPHTML là một dịch vụ proxy tốt nhất cho kinh doanh của bạn. Để sử dụng IPHTML vào trình duyệt More Login, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản Iphtml.

4013.png


Bước 2: Trên giao diện Iphtml, nhấp vào "Proxy Zone" và chọn "Add Zone".

4014.png


Bước 3: Nhập thông tin tài khoản proxy của bạn, bao gồm tên đăng nhập proxy, mật khẩu proxy và mạng proxy được tạo tự động.

4015.png


Bước 4: Quay lại danh sách proxy và nhấp vào nút chỉnh sửa để xem thông tin tài khoản proxy.

4016.png


Bước 5: Mở trình duyệt More Login và nhấp vào "New profile".

4017.png


Bước 6: Tìm cài đặt nâng cao và chọn "Proxy settings".

4018.png


Bước 7: Cấu hình thông tin tài khoản Iphtml của bạn.

4019.png


Bước 8: Nhấn nút "proxy detection" và kiểm tra proxy của bạn.

4020.pngSau khi hoàn thành các bước trên, bạn đã tích hợp thành công IPHTML vào More Login và có thể sử dụng proxy để phát triển kinh doanh của mình.


Hướng dẫn tích hợp của LunaProxy và MoreLogin
Trước đây
Cách sử dụng 922S5Proxy với trình duyệt Morelogin
Tiếp theo
MoreLogin Dùng thử miễn phí

Trình duyệt chống phát hiện để quản lý nhiều tài khoản trên Tất cả nền tảng. Quản lý tài khoản một cách an toàn để tránh bị phát hiện hoặc chặn

Dùng thử miễn phí